-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۲, یکشنبه

اینک موج نو، عبور عطا نور به رزمایش خیابانی


همهمه دو باره اضطراب در اتاق های محافظه کاران 

عطا محمد نور اعلام کرد:
من درتاریخ ۲۷ و ۲۸ فبروری بالای هواداران خود صدا خواهم کرد که به خیابان ها بیایند.

این یک خیز بلند اصلاحات به هدف گرفتن ابتکار سیاسی از طریق بسیج بزرگ برضد ضد غنی- عبدالله است. نهضت خیابانی به فرمان عطا حرکت قابل سرکوب سریع مانند جوانان رستاخیز تغییر یا جنبش روشنایی نیست. درین حرکت فراگیر در پانزده ولایت، اراده همگانی برای ختم غدر وفساد و مبارزه قاطع وواقعی علیه تروریست ها فریاد می شود. فراخوان عطا چیزی نیست که به شیوۀ استخدام گل نبی احمد زی و داوود تره خیل درهم کوفته شده و خون های مردم بدون بازخواست نذر بقای حلقه کوچک گذشته گرایان شود.
سرکوب خونبارتحصیل یافته های کابل، بدون حمایت سازمان های نظامی و سیاسی حاضر در صحنه، به شکل غم انگیزی سریع وارزان عملی شد. تمامی عناصری که با جنبش ضد طالبانی مخالف اند، از قتل معترضان غیرمسلح استقبال کردند. هیچ کسی به قربانیان اشکی نریخت. اینک موج نو، از نوع دیگر است.
استانکزی و اتمر شاید قبل از شروع خیزش خیابانی مردم را بترسانند که ممکن است انتحاری های طالب یا داعش به جان تان آتش بل کند. دیگر این طلسم ها کارگر نیست.  پس از سازماندهی دولتی فاجعه عظیم در چهار راهی زنبق، به همکاری خونتای ترور دولتی، درچندین نوبت دیگر امنیت اجتماعی در کابل درخطر افتاده است. استانکزی در ۲۷ و ۲۸ فبروری جرئت اعزام انتحاری ها به صف مردم را به خود راه نخواهد داد. به دکترغنی واتمر جگر شیر قرض بدهی، جسارت اعزام گل نبی ها و داوود تره خیل ها به صف دادخواهان جان به لب رسیده را نخواهد داشت. هیچ بهانه ای برای مداخله قوای خارجی وجود ندارد. اما هر نیرویی چه زود چه دیر،‌ دربرابر غرش خلق خشمگین زانو زدنی است.
حلقه گذشته گرا، در مرحله اعتراضات سبز،‌ بی آن که ذره ای از اجندای خویش عقب نشینی کنند، فقط سکوت پیشه می کند و به دامن قوای بین المللی خود را می چسبانند.  راه برای رزمایش سخت افزاری جنبش «نارنجی» خود به خود فراهم شود. دلیلش این است که دولت با هیچ یک از مطالبات مردم سر تمکین ندارد.  اوضاع ملتهب است و یک حادثه می تواند از هر خط به سوی خط بعدی بگذرد. برای نرسیدن به خط سرخ مردم،‌ حلقه کوچک گذشته گرایان باید تصمیم بگیرند. قوای بین المللی برای مداخله نظامی درهمایش مردمی هیچ دلیلی دراختیار ندارد تا به اعضای شورای امنیت ملل متحد ارایه کند.
مطالبات مردم گرایان ساده است: نه داعش، نه طالب، ما به زنده گی وعدالت نیازمندیم.