-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۹, یکشنبه

دکترعبدالله در زمانی دو باره به صف مردم خودش را نزدیک کرده  که دیگر احساس کرده است که نوبت بیرون انداختن خودش از سوی تمامیت طلبان نیز فرا رسیده است. به همان اندازه ای که یک دست سازی جعلی جامعه یک خواب و خیال است، داشتن امید از عبدالله و گروه کوچک مأمورین دور ونواحش نیزعبث است. 
هدف از پا فشاری بر توزیع شناسنامه بدون اجماع ملی آن است که هرگز نفوس واقعی مملکت و این که کدام اقوام از نظر نفوس در چه سطحی هستند، معلوم نشود. هدف دوم این است که پشتون ها را علیه رقبای سیاسی خویش متحد کنند؛ اما به چه قیمتی!
آوردن اتفاق بین پشتون ها این است که منافع مشترک شان با دیگر اقوام ضمانت شود؛ نه تحمیل صرفن یک کلمه که برای پشتون نه نان می دهد، نه اطمینان، نه افتخار. فایده اش این است که هماره با دیگران در کشمکش باشد.