-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۴, جمعه

جنرال دوستم: اول طالبان را درقوطی جای کنیم؛ بعد صلح

 
شورای صلح چه کاره است که بدون جنرال دوستم صلح بیاورد؟
 

 
سترجنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی واسلامی گفته است که برای رسیدن به صلح ابتداء لازم است که گروه طالبان را در قوطی جای کنیم. وی در پیام تلفنی در مراسم ۵۷۷‌مین ‌سالروز تولد امیرعلی‌شیرنوایی یکی از شاعران ترک‌تبار و ظهیرالدین محمد بابر، بنیان‌گذار امپراتوری بابریان تاکید کرد که هرگاه «جانب مقابل (طالبان) دستش را دراز کرد، آغوش خود را بزرگ بگیریم و گرم برخورد کنیم اما از این طرف خبردار! متوجه جان خود باشیم. از یک طرف فشار نظامی را وارد کنیم و ولسوالی‌ها را ازشان بگیرم. آنها را در قوطی جای بکنیم و در مذاکره و گفت‌وگو دست بالا داشته باشیم."
 
جنرال محاسبه برانداز صاف و ساده قید کرد که مذاکره با طالبان، در نبود ژنرال دوستم به آسانی صورت نمی‌گیرد. نه این شورای عالی صلح می‌تواند و نه کسی دیگر می‌تواند.
حلقه گذشته گرایان افراطی درارگ همزمان با تشدید تنش با نیروهای داخلی، به طورمصنوعی ساز دروغین صلح را ساز کرده اند. این درحالی است که تروریست ها از موضع کشتار وتباهی حرف می زنند و قلاده آن ها به طور کامل در دست پاکستان و روسیه است. دندوره مذاکره خیالی با طالب همچنان همزمان است با شتاب دهی تلاش ها به هدف جا به جایی مفرزه های تازه انتقال داعشی های چچین، تاجک، قزاق، ازبک و پاکستانی به شمال افغانستان که با هشدار و مقاومت مخفی بسیار شدید از سوی ایران و روسیه مواجه شده است.