-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۳۰, دوشنبه

استاد سیاف و حنیف اتمر یکی پی دیگر به طواف بن سلمان دعوت شدند. منتظر پس آیند وضد پس آیند این سفر باید بود. کار انتخابات تمام است و اگر سقوط غنی ناگهانی و زودهنگام اتفاق نیفتدُ جز ایجاد یک شورای رهبری مختلط تحت بیمه امریکا راه دیگری برای نجات نیست.