-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۳, جمعه

پایگاه نظامی چین درگذرگاه واخان بدخشانجیوپاکستان به نقل از یک مقام افغان خبر داده است که مقامات چنین درپی نگرانی ها درباره عبور جنگجویان از خاک افغانستان به مناطق مرزی چین مذاکراتی را پیرامون ایجاد یک پایگاه نظامی مرزی با مقامات کابل شروع کرده اند.  این اردوگاه نظامی درمناطق دور افتاده کوهستانی افغانستان در گذرگاه واخان اعمار می شود، جایی که به گفته شاهدان عینی نظامیان افغان و چینیی درآن جا گزمه می کنند. اقدام چین در پایگاه سازی درمرزها با افغانستان بعد از آن روی دست گرفته شد که رییس جمهور چین خواستار گسترش نفوذ اقتصادی و جیوپلتیک چین در منطقه شد.