-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۷, دوشنبه

خان کابل نشین دُرانی خوب نقش بازی کرد

حامد کرزی اسب سفید یک بخت سیاسی جدید را زین کرده است؛ همان اسبی که زمانی حجت الاسلام سیدمحمد علی جاوید خوابش را دیده و دکتر سپنتا سال هاست برآن گواهی داده است.

بنیاد حامد کرزی به پاسداشت مرحوم استاد جاوید مجلسی راه انداخت که خوب موقع برای کار سیاسی بود. استاد زلمی هیوادمل در چنین ترتیبات ید طولا دارد.
بنیاد کرزی علی الاصول در یاد بود از اساتید و فرزانه گان حوزه فرهنگ و ادب، درآمدِ نقد وبهینه انتظار ندارد اما اکنون زمان مصلحت سیاسی بسیار حساسی فرارسیده، بیش از نیمی از جماعت این کشور درسایۀ غنی- اتمر سنگ می کوبند و  شمارش معکوس برای کنار رفتن حکومت کنونی نیز در موجی از نارضایتی های داغ دسته جات سیاسی شروع شده است. موازی با آن، بحث اصلی این است که بدیل حکومت غنی- عبدالله که مردم را به تکه های با هم دشمن تکه تکه کرده غیر از کرزی چه کس دیگری می تواند باشد؟
غنی، فهمیده و نا فهمیده، درتشدید قوم گرایی و فارسی ستیزی رکورد تاریخی به نام خود ثبت کرد و تیم کرزی به این نتیجه رسیده است که وی یا به تبعیت از سفیرامریکا یا به اصرار کورکورانۀ گذشته گرایان افراطی قومی گرد و نواحش، برای نخستین بار به طور آشکارا روی ماین ارزش های هویتی مردم پا گذاشته و زمان آن است تا هر خشت و آجری که از برج اعتبار وی به زمین افتاده و می افتد، در چیدمان ساختمان موقعیت سیاسی بعدی کرزی به کار گرفته شود.
 کرزی کماکان در نقش یک چهره بین الاقوامی ظاهر شد و زبان پارسی را به عنوان زبان دوم دین و درخشان ترین زبان پیوند دهندۀ مردمان حوزه تمدنی ستود و به حساب خودش روی غنی و اتمر را سیاه کرد. او یک بار دیگر تدبیر پخته و قدرت هم پذیری ظریف سیاست گران شاخۀ درانی را به نمایش گذاشت.