-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۷, جمعه

عذاب دایمی همانا چتاقی و پول خوری پاکستانی ها است

به گزارش گاردین پاکستان از امریکا خواسته است که مخارج ساخت دیوار مانع در امتداد مرزها بین پاکستان و افغانستان را بپردازد. وزیرداخله نصیرجانجوا گفت که این مساله درجهت پایان دادن به عذاب دایمی جنگ افغانستان و کاهش فعالیت های تروریستی در داخل قلمرو پاکستان موثر است.