-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۱, شنبه

استاد سیاف حتی به حیث رئیس جمهور آینده مطرح شده است

مقامات سعودی به دستور امریکا به سیاف ویزای سفر دادند. دوران انزوای سیاف تمام شد. انتخاباتی وجود ندارد و امریکا دیوار بزرگی در برابر رهبران شمال مستقر در بلخ احداث می کنند. در برابر کاندید جبهه مقاومت ضد طالبان، روی دو کاندید از سوی جامعه جهانی کار می شود،‌ یکی محمد عمر داوود زی و دیگری استاد سیاف.