-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۲, یکشنبه

دکترغنی، رهبران جهادی را استعمال می کند اما از «شورای قیادی» ترس دارد

دکترغنی دست به کمپاین جلب همکاری رهبران جهادی زد و با همه آنان به شمول گلبدین ملاقات کرد و عکس گرفت حتی در نتیجه تفاهمات مرموز، استاد سیاف را روانه عربستان کرد. اما از پذیرفتن شورای قیادی سر باز زد. شاه حسین مرتضوی گفت که قانون اساسی باید تطبیق شود یعنی شورای قیادی یک نهاد یا تشکیل غیرقانونی است.