-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۷, جمعه

گپ های از مود افتاده ستولنبرگ


دبیرکل ناتو- پیمان انلانتیک شمالی- به تازه گی گفته است: افغانستان گرفتار دشواری های زیادی از قبیل خشونت، عقب ماندگی ه وعدم اطمینان نسبت به آینده است. اما دست کم ما توانستیم با حضور قوت های ناتو از تبدیل دو باره آن به تخته خیز تروریست ها جلوگیری کنیم. 
وی افزود که اکنون القاعده و داعش نمی توانند آزادانه درافغانستان فعالیت کنند و آن ها هدف حملات نیروهای افغان قرار دارند که از سوی نفرات ناتو آموزش و حمایت دریافت می کنند.