-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱, سه‌شنبه

تهدید سیاف به گلبدین و ای، اس آی

عبدالله اعزام بعد از سفر به پنجشیر از سوی نفرات حکمتیار در همسویی با آی اس آی درپشاور ترور شد. او مسعود را به ناپلئون تشبیه کرده بود.عبدالرب رسول سیاف رهبر اتحاد اسلامی بعد از دیدار های سری با سران عربستان سعودی، در گفت با روزنامه عربی شرق الاوسط گفته است که وی می داند چه کسی عبدالله اعزام مبارز مشهور عرب را به قتل رساند. وی همچنان دفترطالبان در قطر را عمل خلاف توصیف کرد و ایران را متهم کرد که به گروه های تروریستی یاری می رساند.

وی اظهار داشت: قبل از آن که فتنه تازه ای در کشور آغاز شود عندالموقع ازین راز (ترورعبدالله عزام)  پرده بر می دارد. 

 وی افزود که دو ماه قبل از ترور عبدالله عزام در سال 1989 من او را به مکان امنی فرستاده بودم تا از دسترس حلقات پنهان در امان باشد مگر زمانی که او به پشاور برگشت آن ها او را به هلاکت رساندند. 

سیاف گفت: نیازی نیست به کسانی که می خواهند پرچم خشونت وتجاوز علیه مردم افغانستان را برافرازند بیش ازین فرصت داده شود.  
سیاف در خصوص رابطه ایران با طالبان اظهار داشت که ایران داشتن تماس با طالبان را انکار نمی کند؛ زیرا گزارش هایی در مورد حمایت آن کشور از طالبان و حضور شماری ازاعضای طالبان درایران وجود دارد. او گفت که وی از ابتداء با حضور طالبان درقطر مخالف بود.  سیاف تاکید کرد که من حقایق و شواهد زیادی در مورد اسرار جهاد از جمله راز قتل عبدالله اعزام را در اختیار دارم و در زمان مناسب حقایق را افشا خواهم کرد.