-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۵, چهارشنبه

وزیر پاکستانی: امریکا کدام پول دبل به ما نداده است

 
وزیرداخله پاکستان: با هرگونه تهدید و زورگویی امریکا مقابله می کنیم.
 

احسن اقبال وزیر داخله پاکستان در گفت وگو با  CNN اظهار داشت که اجرای عملیات یک جانبه از سوی امریکا در داخل خاک پاکستان در روابط بین دو کشور خط قرمز حساب می شود. او به امریکا هشدار داد که از روش های زورگویانه در برابر متحد خود دست بردارد.
احسن اقبال تاکید کرد که پاکستانی ها مردم شرافتمندی هستند و کشورش خواستار روابط دوستانه براساس احترام متقابل است.
وزیر داخله پاکستان افزود که کشورش با هرگونه تلاش به هدف تحریک یا مجبور کردن پاکستان مقابله خواهد کرد. وی تاکید کرد که تهدید و ارعاب و یا وادار کردن پاکستان به انجام کاری اقدامی زیانبار خواهد بود.
 
وزیرپاکستانی خاطر نشان کرد که کشورش نیازمند کمک مالی نیست اما مایل به همکاری برای تجارت و توسعه است. او گفت هر کمک مالی که در گذشته از سوی امریکا دراختیار پاکستان گذاشته شده چندان فوق العاده نبوده است.
به این ترتیب، اقبال به تکرار هشدار داد که به هرگونه دست درازی یا توطئه برضد منافع پاکستان پاسخ داده خواهد شد. وی گفت که حل بحران افغانستان ازطریق نظامی نا ممکن و از منظر سیاسی قابل حل است. وی گفت امریکا بار شکست هایش در افغانستان را بر دوش پاکستان می اندازد.