-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲, چهارشنبه

کسانی که شناسنامه اجباری یا از روی چاپلوسی و ترس دریافت کرده اند درکمال استحقار مدتی بعد مجبور می شوند شناسنامه جعلی را با شناسنامه اصلی تعویض کنند. جامعه این چنین تناقض هایی دارد که گیج کننده است.