-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۹, یکشنبه

همان چیزی درحال اتفاق افتادن که همه ما از آن همیشه ترس داشته ایم

بحران شناسنامه های برقی را برای همین روز پس انداز کرده بودند. اینک بدترین شرایطی که همه از آن بیم داشتند، فرا رسید. اگر قرار است عقلانیتی برای همزیستی باقی مانده باشد، باید تیم کوچک حکومت را درین همین نقطه متوقف کنند. ورنه همان چیزی پیش می آید که همه از آن می ترسیم و نمی خواهیم اتفاق بیفتد. راهی را که غنی- اتمر در پیش گرفته اند، فقط وفقط ( آن هم درکوتاه مدت) به نفع امریکا است. در درازمدت، نتایج منفی آن به طور کامل دامن امریکا را هم خواهد گرفت.