-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۰, جمعه

ما نیازمند احترام هستیم نه دالر

 

به گزارش نیوز انترنیشنل احسان اقبال وزیر داخله پاکستان از شروع گفت وگو های اساسی بین پاکستان و امریکا در روز های نزدیک خبر داد.
وی دریک نشست خبری در واشنگتن تاکید کرد که پاکستان به جای دالر، نیاز به احترام متقابل دارد وافزود که روابط مبتنی بر احترام متقابل رابطه بین امریکا و پاکستان را مستحکم می کند. وزیر اضافه کرد که پاکستان اقتدار ومنزلت خود را به معامله نمی گذارد.
احسان اقبال اظهار داشت که بهترین منفعت پاکستان تامین صلح و ثبات درافغانستان است.