-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۹, یکشنبه

یک سرور دانش تاجک مُدل ظهور کرد

عبدالجبار تقوا رییس انجمن والیان افغانستان:

انتخابات آینده بدون سهم و حضور طالبان مشروعیت ندارد، حکومت باید زمینۀ حضور طالبان را فراهم و سپس انتخابات‌ها را برگزار کند. درین حال گزارش ها مشعر اند که شماری از سیاسیون داخل دولت و خارج از دولت که خود را کلان های شمالی قلمداد کرده اند، با در چندین نوبت با غنی- اتمر در مذاکره و معامله شرکت کرده اند. با این حال، منابع مستقل از محل می گویند که این دسته بسیار کوچک معتاد به پول است که هیچ نقشی در اراده و تصمیم گسترۀ شمالی ندارند.