-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۹, یکشنبه

زمینه سازی برای دوام حکومت غنی- عبدالله ازین جا شروع شده است

دادگاه جهانی بررسی جرایم جنگی بیش از یک میلیون ادعا را درباره نقض حقوق بشر در افغانستان دریافت کرده است.

دادگاه جهانی جرایم جنگی که از سه ماه قبل روند جمع آوی جرایم جنگی را آغاز کرده است تا کنون بیش از یک میلیون شکایت را ثبت کرده است. در بیانیه این نهاد آمده است که در طی چهار دهه جنگ افغانستان، جناح های گوناگون بشمول طالبان، نیروهای دولتی و نیروهای خارجی مرتکب جنایت های جنگی شده اند.قرار است این دادگاه، پرونده‌های جرایم جنگی و ضد بشری در افغانستان را از اول ماه می سال 2003 بدینسو بررسی ‌کند.