-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۷, جمعه

سنای آمريکا طرح مهاجرتی ترامپ را رد کرد

به گزارش خبرگزاري فرانسه، مجلس سناي آمريکا امروز طرح مهاجرتي ترامپ را رد کرد.
سناي آمريکا همچنین پيشنهاد مجازات شهرهايي که براي اجراي قانون مهاجرت فدرال همکاري نمي کنند را رد کرد.