-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۸, شنبه

دکترغنی، با خنده پیش می روی، اما جهنم جای خوبی نیست

باند حاکم در ارگ، به نام توزیع شناسنامه در حساس ترین حالت، بازی خطرناکی را شروع کرد.دیگر هیچ تردیدی به جا نمانده که باند کوچک گذشته گرا در ارگ، طبق نقشه و دستور، با یک حرکتی آشکارا تحریک آمیز، فلیته جنگ داخلی استخوان شکن را روشن کرده است. باند ارگ بیش از مخالفان خویش ملتفت است که خود را از یک ریسمان نا ممکن آویخته است؛ اما چرا با لجاجتی بی امان، فیصلۀ ولسی جرگه را زیر پا کرده و درغیاب یک توافق ملی برای توزیع شناسنامه برقی، در یک چنین حالت بحرانی به آتش مخاصمت داخلی پف کردند؟

هدف مشخص این است که شمال و جنوب و شرق را در تقابل با هم قرار دهند و به قیمت شکستن شیشه اعتماد میان مردمی که از شمال تا جنوب و شرق علیه تیم ویرانگر ایستاده اند؛ بهره برداری نا به جای سیاسی کنند. درقدم اول، جنرال رازق قندهاری را برانگیخته اند وفکر می کنند که با دور کردن رازق قندهار از میلیون ها مردمی که علیه دولت صف بسته اند، زمین به آسمان می خورد. سرنوشت این مردم که با اسلحه تولد شده، آگاهی تاریخی به دست آورده و در مبارزه با تجاوز و تروریزم آبدیده شده اند، در دست رازق قندهاری نیست. طناب گردن رازق در دست کرزی است و او به درد امریکایی ها نمی خورد.
این مساله به «افغان بودن» سرور دانش یا زایده های دیگر تاریخ نیز حل نمی شود.

دکترغنی! تا دیر نشده، بیشتر ازین به قعر انحراف جلو نرو که دیر می شود. تو جهنم را انتخاب کرده ای اما جهنم جای خوبی نیست.
نشانه هایی وجود دارد که برای جلوگیری از عروج نیروهای مردمی، صف شکنی بین شمال وجنوب در پلان بین المللی قراردارد، دلیل قطعی آن این است که بازوی شرقی و جنوبی اردوگاه مقاومت بلخ را با این بازی سیاه قطع کنند. این به خاطر آن است که برندۀ انتخابات فقط نیروهای ضد تروریزم و داعش اند واین چیزی است که ارگ و خارجی ها آن را اجتناب ناپذیر می دانند. با راه اندازی این جنگ، زمان می خرند تا توان ملی را ضعیف کنند. شکست این پروژه حتمی است و امریکایی ها ناگزیر خواهند شد که تیم گذشته گرا را دریک زمان مناسب برای معامله، به دهان شیر بیاندازند.