-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۷, سه‌شنبه

فرمان دکترغنی صرفاً اشتباه نیست؛ تصفیه کاری قبل از جنگ است


اولین کسی که هماره از فرامین ارگ «استقبال» می کند، امرالله صالح است. بعد از بازنشسته کردن بیش از صد وشصت تن از جنرالان و افسران سابقه دار اردو، بازهم چنین اتفاقی افتاد. چون سروته قضیه را نیک بنگریم، این استقبال در ذات خود، استقبال از «تقرر» قیوم کوچی هشتاد ساله- از منادیان تروریزم- به سفارت مسکو هم هست. خوب داشتن عقیده برای همه کس مجاز است.
اما یعقوب «یسنا» نوشت: گفته می‌شود در بین جنرال‌های که تقاعد داده شده، دو جنرال از قوم پشتون ما نیز تقاعد داده شده که قبلا وفات کرده‌اند؛ خداوند بهشت برین را نصیب این دو جنرال وطن کند!
گذشته ازین، لازم است به عنوان مثال در باره دگرجنرال عتیق الله بریالی از روی انصاف مکث کنیم. مشارالله درلندن تحصیلات نظامی از سر گذرانده، درجنگ علیه تروریزم سال ها حاضر میدان بوده، و درسن تقاعد هم نیست. این اقدام «سیاسی» مبتنی بر سیاست سلبی، در آستانۀ آمد آمد یک جنگ عظیم تاریخی روی دست گرفته شده؛ جنگی که به ابتکار ارگ ترتیب داده شده و آینده اش در اختیار ارگ هم نخواهد بود. اگر باور داشتن به چیز ها نو«!!» همین گونه باشد، پس گذشته گرایی «مطلق» چه تعریفی دارد؟
من و بسیاری ها شاهد هستیم که عتیق الله بریالی یک فرمانده ورزیده، صاحب اندیشه و مخالف برده گی سیاسی است. من فکر نمی کنم فرماندهی زنده را سراغ داشته کرده بتوانیم که به اندازه جنرال بریالی کتاب خوانده وصلاحیت سیاسی داشته هم داشته باشد. حتی اگر ده ها مشاور غنی وعبدالله را دریک صف قراربدهیم و عتیق الله را دریک طرف، مجموع آثاری که وی خوانده بدون شک بیشتر از همان یک تولی نفر خواهد بود.