-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۳, دوشنبه

تشدید جنگ درافغانستان درواقع تکرار تاریخ استدرحالی که امریکا درصدد اعزام نیروهای بیشتر نظامی به افغانستان است، برخی مطبوعات وامریکا و ناظران سیاسی درآن کشور می گویند که امریکا هر آنچه در توان داشته در افغانستان انجام داده و امریکا با افزایش دو باره نیروهای بیشتر برنده میدان نخواهد شد.  نشریه دی هیل با اشاره به حملات سنگین اخیر برکابل نوشته است که اکنون امریکا باید واضح بسازد که ریشه مشکلات امنیتی در داخل افغانستان وکاهش علاقه مندی امریکا نسبت به آن کشور چه است.
نشریه می نگارد که افزایش سطح خطرات شورشیان درافغانستان چیز تازه ای نیست و این مساله در واقع تکرار تاریخ است.