-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۹, چهارشنبه

به گزارش نشریه تریبیون، پاکستان به اداره ترمپ روشن ساخته است که پاکستان دربرابر امریکا سرفرود نخواهد آورد و آن کشور باید به جای چنگ زدن به سخنان کهنه نظیر « بیشتر انجام بدهید» یک سیاست متوازن تر در منطقه را در پیش گیرد.
نشریه به نقل از یک «منبع» که بدون شک مقام اطلاعاتی پاکستان می باشد، گفته ا ست که آن ها به مقتضای منافع امنیتی خود علیه تروریست ها دست به اقدام می زنند اما هیچ تصمیمی را تحت فشار هیچ کشوری اتخاذ نمی کنند.