-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۳, دوشنبه

هشدارمقام پاکستانی به امریکا: درجنگ افغانستان گور می روید!


منظور جنرال جانجوا این است که درافغانستان برای تان گور حفر می کنیم.
به گزارش روزنامه تلگراف،‌ یک مقام ارشد پاکستانی هشدار داده است که استراتیژی جدید در افغانستان، امریکا را که دریک نبرد «دایمی» محکوم به شکست گرفتار آمده،‌ بیشتر غرق خواهد کرد.


نصیر خان جانجوا ، مشاور امنیت ملی درحکومت پاکستان می گوید که تلاش برای درهم کوبیدن طالبان صرفا عمر درد وعذاب را طولانی تر خواهد کرد و از ترمپ خواست که به سیاست مذاکره برگردد. مقامات ارشد پاکستان نسبت به ترمپ عصبانی اند که وی می خواهد از پاکستان به عنوان قربانی شکست های نظامی امریکا در افغانستان استفاده کند.
مشاور امنیت ملی پاکستان به نشریه تلگراف گفت: واقعیت این است که ما در افغانستان برنده نخواهیم شد، طالبان بر دست کم ۴۴ درصد قلمرو کشور مسلط اند. نیروهای امریکا از حمایت مردمی محروم اند و به آن ها به چشم اشغالگران نگریسته می شود.
دولت کنونی امریکا به همان کارشیوه های ناکام شانزده سال پیش چسبیده است. سیاست امریکا برای برنده شدن درجنگ تنظیم شده نه برای یافتن راهی برای پایان جنگ درافغانستان. اما انتخاب پاکستان مصالحه و مذاکره است.


جانجوا افزود: بریتانیا ۴۵۶ از سربازان وافسران خود درا در آن جا از دست، برای چه هدفی؟ تمام این مناطق درحاضر به صورت درست از سوی طالبان اداره می شوند و آیا این همه ایثارگری ها همه بی ارزش بود؟