-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱, سه‌شنبه

توزیع شناسنامه هوشمند قطع می شود؟

شب گذشته سفير امريكا نزد صلاح الدين رباني رئيس جمعيت اسلامي مي رود و مي گويد؛ از ملاقات ارگ آمده ام اشرف غني به من گفت: جمعيت مانع بزرگ عليه برنامه هاي شماست.
از روس ها پول و اسلحه مي گيرند و مانع برنامه هاي اصلاحي مي شوند. اگر اگر حمايتم نمي كنيد، حكومت را رها مي كنم.
سفير امريكا به اشرف غني گفته است: پيام قصر سفيد است بايد به اين وضع پايان داده شود.
بعدا صلاح الدين خان از چند دور گفتگو هاي جمعيت با ارگ به گونه مشرح مي گويد. 
از لجاجت و يكتازي هاي ارگ در مورد شناسنامه هاي هوشمند و از توزيع پول هاي هنگفت در بغلان، تخار و كندز ياد آوري مي كند. 
سفير امريكا به صلاح الدين خان مي گويد: شناسنامه هاي هوشمند توزيع نمي شود، قضيه بلخ بجايش اما در مورد سمنگان بايد به يك توافق برسيد.
آقاي رباني خواهان تقرر آقاي خدام به عنوان والي بغلان هم زمان با معرفي والي سمنگان مي شود.
بالاخره با سفير امريكا به توافق مي رسند كه آقاي خدام معاون شوراي صلح، آقاي ضيا معاون ولايت سمنگان و يكي از سفارت خانه هاي اروپايي نيز به جمعيت اسلامي داده شود.