-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۸, چهارشنبه

سناتوران امریکا خواستار مذاکره با طالبان شدند


آن ها می گویند که پول های امریکا درافغانستان هدر رفته است.روزنامه امریکایی وانگارد یا پیشگام  به نقل از یک مقام ارشد پنتاگون خبر داده است که امریکا درسال 2018 برای انجام عملیات های نظامی مبلغ 45 میلیارد دالر مصرف خواهد کرد. 
راندال چریفر دستیار وزیر دفاع در امور امنیت آسیا و پسفیک درمحضر سنا گفت از جمع این مبلغ 13 میلیارد دالر برای نیروهای وظیفه در داخل امریکا، پنج میلیارد دالر به نیروی های افغانستان و 780 میلیون دالر به هدف تدارکات اقتصادی و لوژستیک به مصرف خواهد رسید. 
سناتوران امریکا با انتقاد از اداره ترمپ در افغانستان خواستار راه اندازی مذاکرات با تحریک افراطی طالبان شده اند. راند پاول سناتور جمهوری خواه خاطر نشان کرد که میلیارد ها دالر در افغاستان به باد داده شده درحالی که هنوز به نظر نمی رسد که مقامات محلی بتوانند از خود دفاع کنند.