-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۱, شنبه

جمعیت اسلامی برلبه پرتگاه یک لغزش احتمالی تاریخی


در مورد عبدالستار مراد درترکیب هیأت مذاکره کنندۀ جمیعت با ارگ، یک رشته نظرات شبهه برانگیز مطرح است. این نظرات هم در داخل جمیعت گاه زمزمه می شود و هم در برون از تشکیلات جمیعت مطرح می شود. درنخستین تکانه پس از ده دور مذاکره، نخستین بار واژه «عقب نشینی» دربرابر هیأت ارگ از زبان وی نقل شده است.
بیان اصلی این عقب نشینی، چشم بستن بر موضوع شناسنامه های برقی و برگزاری لویه جرگه است. اگر چنین باشد، و این خبر راست از آب درآید، شکست سیاسی وتاریخی جمیعت محرز شده است.
تکیه محض بر «حزبی شدن» انتخابات ولسی جرگه سخت زیان بار و یک معامله دریک چهارچوب شخصی و تنگ است. این عقب نشینی قبل از همه بر شکوه مقاومت فراگیر استاد عطا ضربتی کاری وارد می کند. 
هرگاه عقب نشینی مسجل گردد، بازنده اصلی در گریز زدن از مطالبات بزرگ و اصرار بر تعاملات میان حلقه ای، جمیعت و سپس جبهه گسترده ای مقاومت خواهد بود.