-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱, سه‌شنبه

تیم ارگ به نسخه سیاسی گروه طالبان بدل شده

عجیب است.
برای اولین بار، به نظر می رسد که یک حکومت به طور بی پرده در نقش یک نیروی جنگ طلب شورشگر ظاهر می شود. تیم کوچک ارگ قرار را برین گذاشته که در تمامی عرصه ها برضد مردم افغانستان به تولید شورش و آشوب ادامه دهد. این قضیه زمانی شگفت انگیز تر می شود که همین تیم کوچک امید پیروزی هم دارد! تیم ارگ به نسخه سیاسی گروه طالبان بدل شده واز طریق اغوا و انحراف احساسات بخشی از مردم علیه دیگران ماموریت مشکوک دامن زدن به آتش یک جنگ داخلی را ایفا می کند.