-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۶, دوشنبه

نیروهای امریکا از عراق به افغانستان منتقل می شوند

بعد از شکست داعش درعراق، نیروهای امریکایی به افغانستان منتقل می شوند.
فاکس نیوز خبر داد که امریکا نیروهای نظامی اش را از یک پایگاه در عراق خارج کرده و روانه افغانستان می کند تا در شکست داعش در افغانستان اشتراک کنند.
بربنیاد تخمین های متفاوت تا سال 2016 اضافه از پنج هزار نیروی نظامی امریکا درعراق مستقر بودند و به تعداد چهار هزار تن از افراد ارتش نیز به هدف کمک به نیروهای محلی ضد داعش مشغول کار بودند.