-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱, سه‌شنبه

انگلیس به خاطر اخراج مهاجران افغان تحت فشار قرار گرفت

به گزارش گاردین، حکومت انگلیس تحت فشار قرار دارد تا بازگرداندن اجباری پناه جویان افغان به کابل را متوقف کند.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۶،  به تعداد ۷۸۵ نفر از انگلیس به افغانستان بازگردانده شده و بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵، به تعداد ۲۰۱۸ نفر مهاجر مجرد اخراج شده بودند.