-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱, سه‌شنبه

تهدید از بغلان: با حکومت مقاطعه می کنیم!


شورای ولایتی بغلان تهدید کرد که هرگاه تیم حاکم درکابل با تصامیم تشنج آفرین خودیش بحران موجوده را عمیق تر کند، با حکومت مقاطعه خواهد کرد. 
یک مقام این شورا اعلام کرد که نباید از قوت های دولتی جهت سرکوب خواسته های مشروع مردم استفاده صورت گیرد؛ بلکه این قوه باید علیه تروریزم به کار گرفته شود.  
شورای ولایتی بغلان تاکید کرد که تا پای جان درکنار عطا محمد نور باقی خواهند ماند. این مقام گفت که اجازه نخواهیم داد از قوت های موجوده برعلیه مردم ما و دیگر ولایات متصل به بغلان استفاده کند. 
هرگاه ارگ به خواست ها توجه نکند شورای ولایتی حکومت خود را با حکومت قطع و به حرکات مدنی خواهند شد.