-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۴, سه‌شنبه

دندانی خایی ولسی جرگه علیه دکترغنی

جنرالان دوره کمونیست ها ومجاهدین تصفیه می شوند.

هاشم الکوزی رئیس کمیته دفاع و امور داخلی در ولسی جرگه در رابطه به بازنشسته شدن حدود ۱۶۰ تن از جنرالان و منصب داران اردو از سوی دکتر غنی، درگفت و گو با الجزیره گفته است که این اقدام مستقیما براثر فشار کشورهای غربی صورت گرفته است که مخارج امور نظامی و دفاعی افغانستان را می پردازند. وی گفته است که جنرالان بدون تایید پارلمان به تقاعد سوق داده شده اند. الکوزی خاطرنشان کرده که مشرانو جرگه وولسی جرگه بعد از پایان مرخصی زمستانی این تصمیم را به چالش خواهند کشید. 
درین رابطه عطامحمد نور از فرماندهان سابق مجاهدین ووالی بلخ گفت پیوستن جوانان به اردو امری نیک است اما دولت از آن ها صرفا برای اهداف خودش استفاده می کند. 

اشاره: گزارشنامه افغانستان اطلاعاتی به دست آورده است که جنرالان دوره کمونیستی را تصفیه نکرده بلکه جنرالانی از دوره دکترنجیب را که با اجندای گذشته گرایی ارگ همسو شده اند از سراسر جهان دعوت داده است. براساس این یافته ها یک پروسه ای عجیب به منظور گسترش قطب بندی های قومی روی دست گرفته شده است.