-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۹, پنجشنبه

حامدکرزی: وضع وحشتناک است؛ باید تغییر کند

کرزی گفت که امریکا نمی تواند افاده کند که اگر ما این جا نباشیم وضع بدتر خواهد شد. ما هم اکنون در وخیم ترین حالت ممکن قرار داریم.به گزارش خبرگزاری ارکانساس امریکا، حامد کرزی از پاکستان وامریکا انتقاد کرده است که از جنگ افغانستان برای رسیدن به اهداف خود بهره می برند. کرزی گفته است که اینک درسال شانزدهم سقوط طالبان، وضعیت افغانستان «شکل وحشتناکی» به خود گرفته است. او همچنین هشدار داد افغان هایی که امریکا را به حیث یک دوست آزادی خواه پذیرفته بودند؛ حالا می بینند که امریکا « ما را کمک نمی کند؛ به ما ضربه می زند.»
کرزی گفته است که این وضع باید تغییر کند. 
 کرزی درگفت وگویی که درخانه اش درکابل انجام شد، چپن سبز رنگ دراز خط خطی به تن و کلاه قره قل برسر داشت ضمن دادخواهی از دولت افغانستان که پاکستان را به پنهان کردن جنگجویان طالبان درخاک خودش متهم کرده از امریکا خواست که ارتش و مقامات سازمان اطلاعات پاکستان را تحریم کند.

وی با اشاره به پیام تویتری ترمپ درسال نو که پاکستان را به «دروغ گویی وشیادی» متهم کرد اظهار داشت که ما اکنون منتظریم که امریکا علیه پاکستان دست به اقدام بزند. اما این بدان مفهوم نیست که باید مردم پاکستان آسیب ببینند و یا جنگ درداخل پاکستان شعله ور شود. به عبارت دیگر، امریکا اردو و سازمان جاسوسی پاکستان هدف تحریم ها قرار دهد نه مردم آن کشور را. 
کرزی گفت که امریکا نمی تواند افاده کند که اگر ما این جا نباشیم وضع بدتر خواهد شد. ما هم اکنون در وخیم ترین حالت ممکن قرار داریم و انتظار ما این است که وضع بهبود یابد. ما خواستار آرامش هستیم؛ خواستار امنیت هستیم.