-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۳, جمعه

فرهنگ ومذهب ملاضعیف بیخ افغانستان را کنده است

غلط اندازی ملا سلام ضعیف
ملا عبدالسلام ضعیف، سفیر سابق طالبان در پاکستان، درگفت وگو با الجزیره گفته است که هرگاه گفت وگویی با طالبان صورت نگیرد،‌ برای جنگ افغانستان نیز کدام راه حلی وجود نخواهد داشت.
این درحالی است که طالبان در موجودیت قوای جهانی حاضر به مذاکره با جبهات سیاسی ونظامی ضد طالبان نیستند.
همه تلاش های عبثی که کرزی وفهیم راه انداختند به غیر از فریب و حمایت از تروریزم چیز دیگری نبود. اعلام اخیر ترمپ در مورد رد مذاکره با طالبان حقیقت ندارد. آن ها از معامله با طالبانی که به متفقین منطقه ای اتحاد کرده اند، نا امید شده اند.
ملاضعیف با همان چتاقی طالبانه می گوید: اجازه دهید که افغانستان براساس فرهنگ و مذهب خود تصمیم بگیرد. امریکا هرگاه تصمیم به ماندن درین کشور داشته باشد با جنگ بیشتر رو به رو خواهد بود.