-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۰, جمعه

هیولایی که در زمان نخست وزیر مادر این آقا درافغانستان پدید آمد

به گزارش پاکستان آبزرو،‌ بیلاوال بوتو ( بی نظیرزاده) فرزند بینظیر بوتو در نمایشی در امریکا پیام تویتری دونالد ترمپ عنوانی رهبران پاکستان را برای مردم و کسانی مانند خود او که عضو خانواده خود را در جنگ علیه افراط گرایی از دست داده، ‌«عمیقا دل آزار» توصیف کرده است. وی گفت که توییتر در حد یک پیام اشتباه است. او یاد آور شد که مادرش بی نظیر بوتو برضد ایجاد یک «هیولا» درافغانستان هشدار داده بود مگر بیلاوال بوتو گفت که وی نگاهی به گذشته ندارد بلکه آینده را می بیند. پاکستان، افغانستان و امریکا باید درهمسویی با همدیگردر جهت نابودی تروریزم کار کنند.