-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۹, یکشنبه

هند وایران پیمانی را امضاء کردند که به موجب آن کنترول عملیاتی بخشی از بندر چاه بهار در سواحل شرقی ایران برای مدت هجده ماه به هند واگذار می شود. 
 پروژه ساخت شاهراهی با هزینه ۸۵ میلیون دالر که به طول نود کیلومتر از بندر گوادر عبور خواهند کرد،‌ افغانستان، هند و ایران را با هم وصل می کند. هند درتلاش توسعه بندر چاه بهار به هدف دسترسی به بازارهای آسیای میانه و افغانستان است.