-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۳, یکشنبه

جاسوس آی، اس، آی که به استاد مزاری نصیحت می کردآزاد بیگ جاسوس آی اس آی چنان به ارگ یا بارگاه رهبران سیاسی تشریف فرما می شد که گویی او صاحب خانه بود و دیگران مهمان.

زمانی دکترنجیب چنین شفر داده بود:
کدر های صفحات شمال درمنطقه ارتقا داده نشوند که آزاد بیگ دربین افسران بلند رتبه نفوذ کرده است.

اما این جاسوس دریک شرایط بسیار بحرانی چه گونه نقش بازی می کند. استاد عزیز رویش در صفحه ۲۰۲ کتاب بگذار نفس بکشم، چنین می نویسد:

آزاد بیگ خطاب به استاد مزاری گفت که براساس قولی داده ایم و رفاقتی که تا هنوز با شما کرده ایم من یک حرف را برای تو و برای همه ای اعضای شورای مرکزی می گویم که شما فرد فرد درین جا کشته شوید و یک کربلای دیگر در تاریخ ایجاد کنید، ولی هرگز تسلیم احمد شاه مسعود نشوید و هرگاه مسعود دست از جان شما نکشید، و دست به همین طور کار زد و شما را نابود کرد، آنگاه من آزاد بیگ به عنوان یک ازبک می آیم و هزاره می شوم، از مردم هزاره دفاع می کنم وصدای خود را به هر جا می کشم. آزاد بیگ گفت که من به صراحت می گویم که من آدم کوچکی نیستم و اگر احیانا ربانی و مسعود بیایند و مرا ببلعند، من گلوی شان را پاره می کنم!
آزاد بیگ خطاب به استاد مزاری مصرانه می گوید:
اگر شنیدم که تو به مسعود و شورای نظار تسلیم شدی، من دیگر هرگز پیش تو نمی آیم.
اشاره: واقعا آزاد بیگ خودش را کوچک فکر نمی کرد. پشتوانه او آی اس آی بود. اما آن یک فرد عادی مفرزه استخباراتی چه گونه خود را گم کرده بود که در برابر رهبر یک جریان سیاسی با منطق کودکانه حرف می زد و مهم این که چطور به نتایج سخنان خود باور مند بود.
اسدالله ولوالجی نویسنده کتاب "خروج جنرال دوستم و سقوط دکتر نجیب الله" روایت میکند که:
آزاد بیگ فرزند وارث کریمی افسر پیشین ارتش شوروی بود. وارث کریمی درجنگ دوم جهانی به اسارت ارتش نازی درآمد و پس از پایان جنگ از اسارت آزاد شد و به حیث قونسل شوروی در ایالت کراچی پاکستان به کار آغاز کرد. وی بعد با شخصی به نام کریم (از فراری های آسیای میانه) آشنا شد. کریم درپناه حمایت مالی مقامات انگلیسی درکراچی زنده گی میکرد. رابطهء وارث با کریم تا آنجا پیش رفت که کریم دختر خود را به ازدواج وارث درآورد. از آن پس، داماد جوان بنا به مشورهء خسر خود، ترک وظیفه کرد و حق شهروندی پاکستان را به دست آورد. وارث به دلیل احترام زیادی که نسبت به خسرش داشت، تخلص "کریمی" را اختیار کرد. آزاد بیگ محصول ازدواج وارث با دختر کریم خان است. آزاد بیگ در شهر راولپندی دررشتهء حقوق آموزش دید و گواهینامه عالی درین رشته را از لندن به دست آورد. وی بعد از پایان تحصیل به عضویت جماعت اسلامی پاکستان به رهبری مولانا ابوالاعلی مودودی درآمد.
درسال 1354 خورشیدی جمعی از تحصیل کرده های اسلام گرا که از پیگرد حکومت سردار داوود به پاکستان پناهنده شده بودند، درپشاور به سرمی بردند. آزاد بیگ بنا به دستور پدرش، به حیث مشاور استاد ربانی کار می کرد. اما آزاد بیگ پس از کودتای هفتم ثور 1357 ناگهان رابطه اش را با استاد ربانی قطع کرد وکار سیاسی درمیان مجاهدین ترک تبار درافغانستان را آغاز کرد. وی به کمک عناصری درارتش پاکستان در زمستان سال 1360 " اتحادیه اسلامی ولایات شمال افغانستان" را در شهر پشاور پایه گزاری کرد که درکنفرانس نخست آن شماری از روشنفکران ازبک و ترکمن حضور داشتند.

مخدوم کریم شخصیت روحانی قوم ترکمن به کمک آزاد بیگ به عنوان رهبر اتحادیهء شمال برگزیده شد. اما چندی بعد اختلاف جدی میان آزاد بیگ و مخدوم کریم به برکناری مخدوم کریم از کرسی رهبری اتحادیه شمال انجامید. توزیع پول به فرماندهان ازبک و ترکمن از سوی آزاد بیگ ادامه یافت اما فرماندهان علی رغم دریافت پول وتجهیزات از آزاد بیگ، دو باره به تنظیم های قبلی شان پیوستند. پس آزاد بیگ ناگزیر شد که خود وارد افغانستان شود ودر ولسوالی کامرد سمنگان مرکز گرفت. او امکانات مالی گسترده ای دراختیار داشت و با استفاده ازین هزینه ها به جلب و تطمیع شمار زیادی از فرماندهان ازبک و ترکمن وهزاره پرداخت.
جنرال دوستم درمقابله با دکتر نجیب با آزاد بیگ تامین رابطه کرده بود. اما آزاد بیگ نسبت به صداقت جنرال دوستم مشکوک بود. آزاد بیگ ماموریت داشت تا در سرنگونی حکومت به نفع گروه های مجاهدین تمام امکانات خود را به کار گیرد. او حتی الامکان سعی میکرد از بحران روابط دوستم و دکترنجیب بهره برداری کند. گفته میشود که وی اسناد و نوار های مکالمات دوستم با خود را به وسیله آمرصمد (مامور رابط نجیب و آزاد بیگ) به دکتر نجیب ارسال میکرد. اما دکتر نجیب مسیر های پیچیده فعالیت های آزاد بیگ درشمال را از نزدیک تحت نظر داشت.