-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۹, پنجشنبه

خطر عبور از جنگ نیابتی به جنگ مستقیم

انگلیس ها به این نظر اند که عصر جنگ نیابتی درافغانستان رو به پایان است و پی آیند مفیدش اندک است.ایستادن رسمی و علنی حکومت کابل در کنار بن سلمان و محکوم کردن غیر مستقیم ایران در جنگ یمن، ختم موازنه در روابط با همسایه گان است. نظریه پردازان انگلیسی در مباحث دو روز اخیر افاده می دهند که انگلیس از پروژه (New Proxy War)  جنگ علیه ایران از طریق افغانستان و کلید زدن جنگ در شمال خودش را کنار کشیده است. تحلیل انگلیس ها این است که عصر جنگ نیابتی سپری شده و خطر جنگ مستقیم بین قدرت ها در میدان افغانستان قریب الوقوع است.

براساس این تحلیل، قوت های نیابتی شامل طالب و  مجاهد برخلاف گذشته، از استمرار جنگ نیابتی خسته شده و استفاده ازین نیروها در طراز تغییر دادن مواضع کشور های با هم رقیب کم اثر شده است. حالا اندک اندک اسرار بسته شدن ناگهانی پرونده عطا نور از قضایای فوق جدی را می توان تا اندازه ای درک کرد.

پروژه کنونی انتقال جنگ به قلمرو ایران که در سفر اخیر محمد حنیف اتمر به چند آدرس مهم، نشانگر خروج جنگ از حالت نیابتی و گذار به جنگ مستقیم است. امریکایی ها آماده گی کامل برای تحکیم وضع الجیش نظامی در کابل و قندهار گرفته اند. محاسبه ظاهراً برین است که روس ها شمال را به هر طریق ممکن به عنوان یک قلمرو جدید برای طالبان اشغال می کنند و موازی با آن، فراه و هرات در صورت انجام فعالیت های انگیزشی عربستان، امریکا و افغانستان به سوی مرزهای ایران بی هیچ تردیدی به عفرین و غوطه شرقی مبدل شدنی است. اوضاعی به مراتب مغلق تر حادث خواهد شد مگر این که اجماع زودهنگام منطقه ای هرگونه سناریوی بنیاد برانداز را به حاشیه براند.