-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۹, شنبه

هرجای ایران بروید مردم از سه قوه ناراضی هستند،

سخنرانی بسیار تند احمدی نژاد علیه سران حکومت

احمدی‌نژاد عصر روز جمعه در مسجد سلطان آباد تهران سخنرانی تندی علیه مقامات حکومتی ایراد کرد و از جمله گفت: جمهوری اسلامی برپا شده است که آزادی مردم را تامین کند و یاور مردم در برپایی عدالت باشد. اگر جامعه شاهد فقر و بیکاری قشرهای وسیعی از جامعه از یک سو و برخورداری نامحدود عده ای قلیل از سوی دیگر است، ناشی از آن است که در پیشگیری و انجام این دو ماموریت موفق نبوده‌ایم.وی افزود: به بهانه اینکه، اعتراض به ظلم‌ها و نابسامانی‌ها و بی عدالتی ها، موجب تضعیف نظام است، طی چند دهه به روش های گوناگون از اعتراض به اشتباه‌کاری ها و تصمیمات غلط و سوءاستفاده ها جلوگیری شده است و این منجر به توسعه اشکالات گردیده است.
احمدی نژاد گفت: مردم برای تصاحب یک سرپناه و 50 متر آپارتمان باید دربدری بکشند و یا تمام عمر خود را بفروشند. معلوم است که یک جای کار عیب دارد. مدیریت ها غلط است. پس همه مدیریت ها و به ویژه مدیریت های ارشد باید مردمی و در خدمت مردم باشند.
احمدی نژاد گفت: مقامات جمهوری اسلامی و همه تصمیم گیران باید خود را با خواست مردم تطبیق دهند.اگر کسانی در مناصبی باشند –هر کس که می خواهد باشد- اما مورد رضایت مردم نباشد، فاقد مشروعیت و غاصب هستند.
وی افزود: هرجای ایران بروید مردم از سه قوه ناراضی هستند، دیگر چگونه باید اعلام شود؟ هرکس در هر منصبی مورد نارضایتی مردم باشد، باید برود و تعارف هم نداریم.