-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۹, سه‌شنبه

جنرال دانفورد وارد کابل شد

جنرال دانفورد مقام ارشد اردوی امریکا وارد کابل شده است تا نیروهای هوایی افغانستان را در زدن طالبان عیار کند.وی گفت که هدف وی در سفر به کابل ارزیابی وضعیت است که در چند ماه آینده چه رویداد هایی ممکن است اتفاق بیفتند. واشنگتن پست نوشت که دیدار دانفورد از کابل در پی دیدار جیمز ماتیس وزیر دفاع صورت گرفت. ماتیس از تلاش های تازه برای دستیابی به صلح با طالبان سخنن گفت. اما دانفورد به ارزیابی ظرفیت های جنگی به هدف مقابله با طالبان آمده است.
آمد وشد های پیچیده و متضادی درجریان است. اما به نظر می رسد که امریکایی ها در ماه های پیش رو پیش بینی کرده اند که موج حملات بر کابل از سر گرفته خواهد شد. دفاع از کابل در پلان امریکایی ها نیست، آن ها سعی دارند نگذارند که طالبان به طور یک جانبه به کمک پاکستان و روسیه کابل را تصرف کنند. یعنی جنگ فراگیر درچهار جهت در جریان باشد مگر آن ها به هیچ وجه حاضر نیستند کابل را به حریف واگذار کنند.
رفت وآمد مقامات امریکایی به کابل برای رسیدن به صلح یا تشدید جنگ نیست، حفظ جنگ درهمین حد واندازه است