-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۶, چهارشنبه

روزنامه هندی: بندرگاه چاه بهار کاربرد نظامی هم داردآیا نزدیکی ایران- هند به دشمنی با چین می انجامد؟

 
دکتر روحانی  در سفر سه روزه به دهلی گفته بود که که روابط بین ایران و هند فراتر از مسایل بازرگانی و دپلوماتیک است. روابط ما پایه تاریخی و تمدنی دارد.
حال خبرگزاری دی ان اندیا در گزارشی به مسایل دفاع مشترک و امنیت مشترک دو کشور اشاره کرد و تیتر داده است که آیا روابط هند- ایران در مسیر دشمنی با چین خواهد رفت؟

روزنامه هندی به رویکرد های استراتیژیک بین دو کشور پرداخته و کریدور چاه بهار را یک مسیر جهانی برای تقویت تجارت، امنیت و توسعه اقتصادی توصیف کرده است که دم نقد هندوستان در یک بخش آن ۵۰۰ میلیون دالر سرمایه گزاری کرده است.
این منبع هندی می گوید که بندرگاه چاه بهار برای هند معادل اهمیت اقتصادی آن، از نظر امنیتی بسیار با اهمیت است.

دی این ای می افزاید: همان گونه که چین سرگرم توسعه بندرگاه گوادر به هدف دسترسی آسان به منابع نفت در منطقه و همچنان استفاده از بندر برای اهداف نظامی است، بندرگاه چاه بهار که در یک صد کیلومتری گوادر موقعیت دارد در صورت نیاز به هند فرصت می دهد که از طریق راه بحری با سایه رو به گسترش چین مقابله کند. منبع می نویسد که بندرگاه چاه بهار همچنان پاسخی است به پروژه ۶۲ میلیارد دالری چین در توسعه بندرگوادر که منطقه گاسوگی درغرب چین را به ناحیه گلگیت پاکستان وصل می کند که هند آن را بخشی از قلمرو خودش می داند.