-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۸, چهارشنبه

سایه تیره شایعات در باره عطا نور

در مورد افت ناگهانی استاد عطا نور و ختم کمپاینی که دامنه اش را کلان گرفته بود، یک رشته گزارش های خاص نقل شده که سروته آن را نمی شود بدون مدرک به هم آورد. اتفاق غیرقابل محاسبه دراتاق ملاقات پیش آمده بوده است که نشان می دهد او شکار یک بازی اپراتیفی شد که در سطح بسیار بالا طرح شده بود که جز رها کردن میدان هیچ راه دیگری برای خروج از مخمصه برایش باقی نگذاشته بود.