-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۱, دوشنبه

یک طلا به دست می آید، طلای اصلی مفقود است

دکترغنی گفت که موقعیت افغانستان درحال تبدیل شدن به طلا است. اما او نگفت که از مشروعیت سیاسی و تمکین به قانون در سطح داخلی دو باره به قهقرا رفته است. طلا، باور مردم به اصل انتخابات بود؛ چنین طلایی دیگر وجود ندارد. فساد سیاسی منشاء ادامه بحران است و تمام فرصت ها می تواند تحت تاثیر همین فساد، از بین برود.