-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱, چهارشنبه

جفیدن ملا ها امسال کمتر بود

امسال جفیدن مولوی های اسقاط خور و الهام گیر از عرب های طلاپرست در ضدیت با شریف ترین فرهنگ حوزه تمدنی ( نوروز) زیاد نبود. اتفاقاً از اثر همین دهان اندازی های مذهب زده های افراطی، نگاه ارزشی مردم نسبت به عید نوروز عمیق وگسترده تر شده است.