-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۶, شنبه

حنیف اتمر به گلبدین وظیفه داد که به جلال آباد برود

اکرم خپلواک: گلبدین به اتمر چنان حمدو ثنا می گوید که گویی از سیدقطب وحسن البنا سخن می گوید!دکتر خپلواک سه وظیفه دارد. نماینده خاص دکترغنی در امور سیاسی، رئیس دارالانشآء شورای عالی صلح، و رئیس کمیسیون تطبیق معاهده حکومت با حزب اسلامی گلبدین.
وی درمجلسی درکابل اظهار داشته است که محاسبه حکومت در آوردن حکمتیار غلط از آب درآمده است. دکترغنی حالا پوره درک کرده است که حکمتیار در مقابل یک مشت پول حاضر به انجام هرکاری است. آن اخوانی اصول پرست زنده گی اش را مدیون دالر های حنیف اتمر است و در هر مجلسی برای او حمد وثنا می گوید. 
خپلواک به نقل از استاد خلیلی که اخیر با چند تن دیگر به دیدار حکمتیار رفته بود،  گفته است که گلبدین از اتمر چنان صفت می کند که گویی حسن البنا وسید قطب باشد وخیلی تعجب کردم.

خپلواک به خنده گفته است که در حکومت وحدت ملی  چهره بارز کمونیستی فقط اتمر صاحب محترم است ولی امام مجاهدین به این خادیست بیعت کرده است... خدا سر حال این ملت رحم کند... میگن در گذشته پشت یک امام مردم چهل سال نماز خواندن آخر او انگلیس برآمد  قصه حکمتیار همین طور شده است.

خپلواک افزوده است که من هم از شمالی تلوالی بدم می آید؛ چور وچپاول  بی شرمی این ها مردم را به ستوه آورده بود ومجاهدین را بدنام کرده بود؛ ولی حال که حکمتیار صاحب  را دیدم گفتم خواص تمام مجاهدین یکی است. حالا دالریار از اتمر پول گرفته تا به جلال آباد برود؛ در لفظ قدرت نمایی کند و حریفان خود را بد و رد بگوید.