-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۲, سه‌شنبه

افغانستان کم کم به گورستان تجاری پاکستان بدل می شود

خبرگزاری اناتولی ترکیه به نقل از بارزگانان نوشته است که سکته گی و روابط سرد بین پاکستان و افغانستان سبب شده است که بازار های پر سود افغانستان از اختیار پاکستان خارج شده و جای آن را تاجران ترک، چین و هند پر کرده است. بخش تجارت خصوصی دو کشور با حمایت از ماموریت کشورهای غربی در افغانستان در سال ۲۰۱۲ یک اتاق  مشترک تاسیس کردند اما به جای حل مسایل تجاری وضع بدتر شده است.