-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۰, جمعه

اضافه اردو، در نبود دشمن تعریف شده به چه معناست؟

وزارت دفاع نیروی جدیدی زیر نام "ارتش محلی" تشکیل می دهد که اعضای این نیروها سربازان پیشین و پلیس خواهند بود که با تضمین بزرگان محل و افسران آن با تضمین قول اردو منطقه استخدام خواهند شد. این همان گروه های دفاع خودی دوره کارمل- نجیب است که از یک دست اداره می شوند. اما کدام دست، برای انجام چه کاری؟ اگر مراد تامین امنیت درمحلات است، اربکی و پلیس محلی به کجا رفت؟ اردوی 350 هزار نفری به کدام مآموریت گسیل می شود؟ هزینه اردوی جدید مخارج امریکا و اروپا را سنگین تر می کند و یک بار دیگر تشکیل قطعات ملیشیایی فراگیر، تمام کشور را در گرو همین قطعات قرار خواهد داد.