-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۴, دوشنبه

آن هزاره ای که خودتان انتخاب کرده اید مربوط به خودتان است.

استاد عطا محمد نور در مراسم یاد بود از استاد مزاری گفت:

با استفاده از اصل منطق، سیاست و عدالت و رعایت عدالت اجتماعی می گوییم که ما طرفدار نظام هستیم ولی برای بی عدالتی سرخم نمی کنیم. ما عدالت واقعی می خواهیم. ما زمینه شهروند محوری می خواهیم. ما شهروند درجه یک و دو نیاز نداریم. برای ما کسی دسته بندی نکند که چه کسی از کدام قوم در ردیف چندم قرار می گیرد. ما شرایطی را می خواهیم که یک روز یک هزاره وزیر دفاع کشور بتواند بشود. یک روز یک ازبک بتواند وزیر مالی کشور شود. یک روز یک بلوچ وزیر داخله کشور شود. آنوقت ما با چشم می بینیم و با منطق و عدل قبول می کنیم که در این کشور وحدت ملی است و شایسته سالاری است. اما هنوز در این کشور درجه بندی است و عدالت واقعی وجود ندارد.

وی در ادامه گفت:
 وقتی می گوییم که ما باید در اقتدار سیاسی شریک باشیم یا در راس سیاست باشیم و مامور سیاسی نباشیم معنی دارد. متوجه باشید که ما نمی خواهیم که مامور سیاسی باشیم ما می خواهیم که در اقتدار سیاسی شریک باشیم و در دستگاه دیپلماسی سیاسی کشور در مشورت باشیم. ما نمی خواهیم که ماموران مزد بگیر باشیم. وقتی که می گوییم منطق عدالت تامین و رعایت شود ما حرفی برای گفتن داریم. وقتی که ما بگوییم ما را درک کنید اینجا باید عدالت رعایت شود. ما می خواهیم که یک کشور واحد داشته باشیم. در این کشور وحدت ملی واقعی تمثیل شود. در این کشور استبداد وجود نداشته باشدو روحیه هم پذیری و برابری حاکم باشد. فرقی نداشته باشید کدام قوم وزیر و وکیل شود. وقتی کسی که آرام در بیرون از کشور درس خوانده است و وقت گذرانده است می آید و دعوای مالکیت این وطن را می کند ما دعوی واقعی می کنیم که مالک این وطن هستیم. این حق ما است و از حق خود یک خط هم به عقب نمی نشینیم. وقتی ما می گوییم که بیایید عدالت شود و حقوق ما داده شود ما چرا آنقدر ذلیل و حقیر شویم که حقی که مربوط به خود ما است به ما داده نمی شود. چرا وزارت مخابرات آقای محقق داده نمی شود. می گویند که ما به هزاره ها چوکی داده ایم. آن هزاره ای که خودتان انتخاب کرده اید مربوط به خودتان است.