-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۱, دوشنبه

پیوستن مزاری و جنرال دوستم به گلبدین، نتیجه اتحاد سه کشور ازبکستان، پاکستان و ایران بود


حکمتیار با اشاره به اتحاد استاد مزاری، جنرال دوستم با گلبدین در جنگ های سال 1372 مدعی شده است که جنرال دوستم و مزاری به ما تسلیم شده بودند. این قولی است خلاف؛ سازمان جنگی جنرال دو برابر توان نظامی گلبدین بود که از شورای نظار و خود جنبش شکست خورده بود. توان جنگی حزب وحدت نیز برابر با حزب اسلامی بود. دلیل اتحاد ناگهانی این سه جریان سیاسی و نظامی درخارج از افغانستان بود. بنده که در آن زمان مدیر مسئول «هفته نامه کابل» بودم، شخصاً از مسعود بزرگ شنیده ام که گفت اتحاد جنگی علیه حکومت استاد ربانی، بعد از اتحاد سیاسی بین سه کشور همسایه، پاکستان، ایران و ازبکستان صورت گرفته است تا ما را از صحنه بردارند.