-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

تنها پاکستان مانع صلح افغانستان نیست

نشریه دی امریکن کنسرواتیف نوشته است که آن زمان که امریکا برای پیروزی در جنگ افغانستان مسوولیت های جنگی را به دوش می کشید، سپری شده  و اکنون امریکا نیاز به تجدید نظر دارد و باید با چین و دیگر قدرت های منطقه ای تماس برقرار کند.  با این حال تا زمانی که امریکا همچنان اعتقاد دارد که تنها پاکستان مانع اصلی برقراری صلح درافغانستان است، چیزی تغییر نخواهد کرد. نشریه می گوید که پاکستان، ایران، چین، روسیه و هند پنج کشور مهمی اند که در آینده افغانستان اثر گذار اند.
ترمپ باید به این نکته اعتراف کند خود داری از اعلام یک زمان مشخص برای خروج از افغانستان بی معنی است درصورتی که بازیگران منطقه ای می دانند که امریکا درنهایت افغانستان را ترک خواهد گفت.