-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۵, جمعه

بلی گویان دربار هنوز در خواب اند

شخصی به نام اشرف حیدری مدیر کل سیاست و استراتژی در وزارت امور خارجه افغانستان دریادداشتی به واشنگتن پست با اشاره به حاتم بخشی اخیر دکترغنی برای تحویلی قدرت به طالبان مهربانی کرده و نوشته است این طرح شرایطی را پیش بینی می کند که قوای خارجی از افغانستان خارج شود! چقدر آسان. بی شک که اداره سیاست و استراتیژی را هدایت می کنی، بلا می کنی که خوب خدمت می کنی!